Administrator

Administrator

Šta je transakciona analiza

Šta je Transakciona analiza?

Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne, 1910–1970). TA se u početku koristila isključivo kao sistematska psihoterapija, koja se danas koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu.

Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u okviru TA psihoterapije prihvaćene su i u drugim oblastima u kojima postoji intenzivan rad sa ljudima, tako da nakon obogaćenja ovih tehnika danas postoje četiri specijalizacije u okviru transakcione analize i četiri vrste diploma:

  • psihoterapija
  • savetovanje
  • pedagogija
  • menadžment

Psihoterapijska primena transakcione analize podrazumeva rad sa ljudima čije su smetnje definisane kao mentalni poremećaji i koje su obuhvaćene savremenom psihijatrijskom klasifikacijom bolesti (ICD-10, DSM-IV). Savremeni stav je da svako ko je zavšio neki od humanističkih fakulteta može, uz dodatnu edukaciju (psihoterapijski propodeutikum) postati psihoterapeut.

Savetodavna primena TA se odnosi na rad sa ljudima kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć, ali koji se ne mogu smatrati mentalno poremećenima, tako da se u ovoj specijalizaciji obrazuju školski psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari, defektolozi, penolozi, sveštenici, itd.

Pedagoška primena TA podrazumeva rad sa zdravom decom i odraslima u kontekstu učenja, gde je cilj razvoj njihovih ljudskih potencijala i prevencija poremećaja, a ovom oblašću primene TA bave se pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, andragozi, itd.

Organizaciona ili korporativna primena TA podrazumeva rad sa grupama i timovima koji su usmereni ka ostvarenju nekog cilja (tim, korporacija, organizacija, udruženje, preduzeće, itd.) gde je osnovna namena poboljšanje njihove efikasnosti, kao i rad s problemima vođenja i rukovođenja. Ova oblast je otvorena za sve one koji se bave ovom problematikom od industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata.

Iako postoje izvesna preklapanja između ovih oblasti primene, danas se smatra da svaka oblast primene zahteva od budućeg transakcionog analitičara poznavanje posebnih znanja i veština. 1

Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account