ETIČKI KODEKS TAC-ATAS

ETIČKI KODEKS I.T.A.A. & TAC-ATAS

1. Svaki član ITAA (TAC-ATAS) uvažava ljudsku čovečnost bez obzira na postojanje telesne, psihičke, socijalne ili ekonomske razlike.

2. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će se u svojim javnim izjavama, bilo usmenim ili pismenim, suzdržavati od obezvređujućih, optužujućih ili drugih negativnih komentara i izjava o drugim članovima, imajući na umu svoju odgovornost koju imaju kao predstavnici ITAA (TAC-ATAS) i transakcione analize.3. Prvenstvena zaštitnička odgovornost članova ITAA (TAC-ATAS) je da svojim pacijentima/klijentima ponude najbolju moguću uslugu i da deluju na takav način koji neće prouzrokvati bilo kakvu namernu štetu bilo kojem pacijentu/klijentu.

4. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će težiti da kod svojih pacijenata/klijenata razviju svesnost o samopoštovanju, autonomiji i ličnoj odgovornosti, kao i da razviju njihovu sposobnost za delovanje iz pozicije takve svesnosti.

5. Etična praksa transakcione analize uključuje ulazak u informisani ugovorni odnos, koji član ITAA (TAC-ATAS) i njegov pacijent/klijent imaju nameru i sposobnost da ispune. Kada pacijent/klijent nije u stanju ili ne želi da funkcioniše autonomno i odgovorno u ovakvom odnosu, član ITAA (TAC-ATAS) mora prekinuti takav odnos na način koji neće prouzrokovati štetu po pacijenta/klijenta.

6. Član ITAA (TAC-ATAS) neće eksploatisati svog pacijenta na bilo koji način, uključujući (ali ne svodeći se na) finansijske i seksualne načine. Seksualni odnosi između članova ITAA (TAC-ATAS) i njihovih pacijenata su zabranjeni.

7. Član ITAA (TAC-ATAS) neće ući ili održavati profesionalni odnos i ugovor kada postoje druge aktivnosti ili odnosi između člana i pacijenta/klijenta, a koji mogu ugroziti profesionalni ugovor.
8. Profesionalni odnos između člana ITAA (TAC-ATAS) i njegovog pacijenta/klijenta je definisan ugovorom, i taj profesionalni odnos se završava okončanjem ugovora. Međutim, neke profesionalne odgovornosti se nastavljaju uprkos okončanja ugovora. One uključuju, ali nisu ograničene na sledeće: a) održavanje ugovorene poverljivosti podataka; b) izbegavanje bilo kakve eksploatacije prethodnog odnosa; c) obezbeđivanje potrebne naknadne nege i zaštite (follow-up care).

9. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će delovati i nuditi usluge svojim pacijentima-klijentima sa punom odgovornošću pred postojećim zakonima države u kojoj borave.

10. U uspostavljanju profesionalnog odnosa, članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje odgovarajuće sredine, uključujući takve stvari kao što su zaštita poverljivosti, obezbeđenje fizičke zaštite u odnosu na oblik primenjene aktivnosti, i obezbeđujući pristanak potpuno informisanog pacijenta/klijenta na visoko rizične procedure.

11. Ako je član ITAA (TAC-ATAS) svestan ličnih konflikata ili medicinskih razloga koji bi mogli omesti njegovu sposobnost da ostvaruje ugovorenu aktivnost, on ili mora raskinuti ugovor na profesionalno odgovoran način, ili se mora uveriti da pacijent/klijent ima sve informacije koje su potrebne za njegovu odluku da ipak ostane u ugovornom odnosu.

12. Članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost da konfrontiraju kolegu za kojeg imaju osnovane razloge da sumnjaju da deluje na neetičan način, i da, ukoliko ne nađu rešenje, prijave kolegu odgovarajućem profesionalnom telu.

(ITAA, Revizija Januara 1989; TAC-ATAS etički kodeks, usvojen decembra 2000.)

Poslednji put izmenjenosreda, 05 decembar 2012 15:37
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account