PROGRAM OSNOVNOG TRENINGA TA 101

1. Koncept realnosti. Stimulus i značenje stimulusa. Teritorija i Mapa. Referentni okvir. Tri polja referentnog okvira: ja, drugi i svet. Otpisivanje pojedinih polja. Nastanak referentnog okvira. Samoodržavanje referentnog okvira. Uticaj na percepciju: redefinisanje realnosti. Ponašanje kao funkcija i manifestacija referentnog okvira. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Četiri osnovne OK pozicije. Uslovne pozicije. Egzistencijalne i bihejvioralne pozicije. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

 

2. Pet kanala izražavanja: tekst, glas, mimika, gestovi i položaj tela. Kongruentnost i inkongruentnost. Simultana i sekventna inkongruentnost. Unutrašnji konflikt: inkongruentnost, zastoj, kontaminacija i isključenje. Energija delova ličnosti. Egzekutivna snaga. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

3. "Strouk" (eng.: stroke) i "diskaunt" (eng.: discount). Prva i druga definicija. Strouk-diskaunt kontinuum (uslovni i bezuslovni, pozitivni i negativni). Funkcije pozitivnog bezuslovnog strouka (ljubav, poštovanje i verovanje), pozitivnog uslovnog strouka (nagrada, pohvala, potkrepljenje) i negativnog uslovnog strouka (kritika, kazna, negativan fidbek). Diskaunti i patologija. Problemi u davanju i primanju pozitivnih i negativnih stroukova. Tipični mitovi. Osam načina davanja negativnih stroukova. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

4. Ego stanja: definicija. Četiri modela ego stanja: nediferencirani, istorijski („strukturalni"), komunikacijski („funkcionalni") i egofunkcijski. Fragmentisanost i integrisanost. Strukturalna analiza ego stanja. Neopsiha v. arhepsiha i eksteropsiha. Regresija i identifikacija. Ego stanje kao „spavač". Funkcionalna analiza ego stanja. Roditelj: Negujući, Spasilački, Kritikujući i Proganjajući. Odrasli. Dete: Slobodno, Divlje, Adaptirano, Hiperadaptirano, Maladaptirano, Prkosno i Očajno. Egogram. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

5. Interakcije ego stanja. Patologija ego stanja: hronični konflikt i zastoj, kontaminacija (zabluda), isključenje (jednostruko i dvostruko).

Transakcije i analiza transakcija. Jednostavne i složene. Paralelne i Prvo pravilo komunikacije. Ukrštene (transferna, kontratransferna, bezobrazna, frustrirajuća i svađalačka) i Drugo pravilo komunikacije. Kompleksne (skrivene ili duple i ugaone) i Treće pravilo komunikacije. Kako pozvati neko ego stanje? Zaključana transakcija i transakcione opcije. OK ukrštanje. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

6. Emocije. KER model. Postulati. Definisanje osnovnih emocija. Adekvatne i neadekvatne emocionalne reakcije. Negativni poremećaj: prigušena, potisnuta emocija i deficit emocije. Pozitivni poremećaj: sumacija i iznuđivanje (reket-osećanje). Skriptiranje emocija. Emocionalna pismenost i emocionalna inteligencija.

7. Skript. Skriptna matrica. Rana odluka i referentni okvir. Endogene rane odluke i egzogene rane odluke. Dve osnovne zabrane. Bezuslovne i uslovne roditeljske skriptne zabrane. Skriptne zapovesti i odluke. Šesnaest osnovnih prava i osnovnih skriptnih zabrana-odluka.

8. Superskript (kontraskript). Pet osnovnih skriptnih zapovesti i drajvera. Superskript kao kompenzacija subskripta. Miniskript. Episkript i Antiskript. Podele životnih skriptova.

9. Simbioza: primarna i sekundarna. Patologija neuspostavljanja simbioze. Patologija preterane simbioze. Osnovne zabrane. Separacija-individuacija. Dijadna i trijadna simbioza. Simbiotski odnosi u kasnijem životu. Pasivnost i pasivna ponašanja. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

10. Šest načina struktuiranja vremena (povlačenje, ritual, rad, razonoda, igra i bliskost). Igre. Prva i druga definicija igre. Svrha igre. Primeri tipičnih igara. Analiza igre dramskim trouglom. Prepoznavanje i zaustavljanje igre. Klasifikacija igara. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Poslednji put izmenjenoponedeljak, 17 decembar 2012 09:00
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account