Evaluacija kandidata pre početka rada sa drugim ljudima

 PRE POČETKA RADA SA DRUGIM LJUDIMA:

 

Za sticanje naziva u transakcionoj analizi nije dovoljno redovno dolaženje na seminare, i skupljanje sati u određenim oblastima.

 

Potrebno je znati da različiti ljudi započinju edukaciju iz transakcione analize. Kako verujemo u moć ljudske promene i promene ličnosti, prvi nivoi TA edukacije su otvoreni za široki dijapazon ličnosti i motivacija. Ali kako edukacija postaje profesionalnija, namenjena radu sa ljudima/klijentima, tako uslovi za trening postaju sve stroži. To je princip koji se saopštava svima koji započinju TA edukaciju.

 

Za rad sa klijentima je potrebno je posedovanje minimalnih ličnih i profesionalnih kompetencija za rad sa klijentima. Razlog za to je zaštita klijenata od nestručne i neetične primene transakcione analize. Zbog toga je početni ugovor o treningu između TA edukanta i  TA supervizora/ edukatora da edukacija nije automatska, već da je potrebno zadovoljiti određene kriterijume. To znači da će neki edukanti biti procenjeni kao nedovoljno spremni i da im dalje edukacija neće biti dozvoljena dok ne postignu potrebni stepen kompetencije.

 

Procenu kompetencija vrše vaši edukatori i supervizori. Ukoliko oni smatraju da edukant nije postigao potrebni nivo minimalnih kompetencija u nekom važnom aspektu, njegova dalja edukacija će biti zaustavljena.

 

Procenu TA edukanta NE VRŠE didaktički transakcioni analitičari. Oni ne smeju da obaveštavaju edukatore i supervizore o kandidatima (non-reporting system). To omogućuje edukantima da se potpuno otvore i rade na svojim nerazrešenim stvarima bez straha da će to ugroziti njihovu TA karijeru.

 

Pored toga što je samospoznavanje potrebno za postavljanje ciljeva za dalji rad na sebi, ono je nužan preduslov za svaki profesionalni rad sa ljudima. 

 

Samospoznavanje je samo jedan od minimalnih preduslova za početak koučinga, savetodavnog ili psihoterapijskog rada sa drugima, jer je pretpostavka da oni ljudi koji imaju svest o svojim lošim stranama, imaju mogućnost da spreče da njihova lična ograničenja i “nezavršeni poslovi” utiču na profesionalni rad sa klijentima. 

 

Zato je važno naglasiti da nijedan edukant transakcione analize koji je uradio i prezentirao svoj TA autoportret, time ne stiče automatsko pravo da može da počne da radi sa drugima i primenjuje transakcionu analizu. 

 

Edukant dobija dozvolu da radi sa klijentima od svog TA supervizora/edukatora. Bez ove dozvole ne treba da započinje rad s drugim ljudima. Dozvola se daje eksplicitno nakon što edukant izrazi želju da radi sa klijentima.

 

Pravilo koje važi za edukante koji su započeli rad s klijentima je da na svaka tri susreta sa klijentom mora da ima (barem) jednu superviziju.

 

Koji su kriterijumi za davanje dozvole za rad sa drugima?

 

 

Supervizori i edukatori procenjuju dva aspekta: opšti i specijalni. Opšti aspekt se odnosi na to koliko je edukant kao ličnost emocionalno stabilan i sposoban za empatiju, da li može da ima distancu i kritički odnos prema svojim postupcima. Specijalni aspekt se odnosi na procenu da li je edukantov stepen poznavanja transakcione analize, njene etike i profesionalnog ponašanja, kao i poznavanje procesa vođenja klijenta od ugovora do završavanja tretmana na nivou koji garantuje primenu TA koja neće biti štetna za klijenta.

 

Ne treba se plašiti ove procene i evaluacije tokom prethodnog treninga. Od edukanata se očekuje da se slobodno eksponiraju i da traže fidbek od supervizora kako bi znali šta treba da isprave. Što je edukant aktivniji u radu njegove grupe, javljajući se za "lične radove" i vežbe, radeći sa kolegama sa grupe pod direktnom supervizijom, to će edukator/supervizor moći bolje da mu ukaže na njegove jake i slabe strene. Ova procena edukantove lične i profesionalne kompetencije putem direktne opservacije u "ovde i sada" je odlična podloga za njegov lični i profesionalni razvoj. 

 

Sasvim je razumljivo da je za rad sa drugim ljudima, odnosno klijentima potrebno da edukant ima dovoljan stepen znanja iz svih oblasti koje su nužne za etičan i profesionalan savetodavni/psihoterapijski rad sa ljudima: psihopatologije, dijagnostikovanja mentalnih poremećaja po važećim sistemima i priručnicima za klasifikaciju, trijaže i selekcije klijenata, uvida u sopstvene kompetencije i ograničenja (lične i profesionalne), poznavanje tehnika, procesa, planiranja i stadijuma tretmana, terapijskog odnosa, poštovanje etičkih i profesionalnih normi, mogućnost prepoznavanja potrebe i upućivanja klijenata drugim stručnjacima, kritičnost prema sopstvenom radu, korektibilnost i slično, a prvenstveno u svrhu zaštite klijenata.

 

Tokom edukacije, treninga i supervizija TA edukatori/supervizori su dužni da konfrontiraju edukante svaki put kada uoče da ovi ispoljavaju disfunkionalna uverenja, kao i da skrenu pažnju na greške u razmišljanju i na njihove posledice na rad s klijentima, kao i da preduzmu neophodne mere za zaštitu klijenata (što može podrazumevati prekid rada sa klijentima, zahtev za radom na sebi, upoznavanje sa određenim delom teorije itd.)

 

Pravo i dužnost svakog TA edukanta je da tokom edukacije traži i dobje mišljenje/procenu edukatora/supervizora o nivou svojih ličnih i profesionalnih kompetencija. To se može tražiti individualno ili na svojoj edukativnoj grupi.

 

U slučaju spora, edukant se može pismeno obratiti Stručnom odboru TA centra, koji je sačinjen od svih edukatora i supervizora TA centra, a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Ocenite ovaj članak
(6 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account