Logo
Odštampajte ovu stranicu

BAZIČNE SPOSOBNOSTI TA TERAPEUTA Istaknut

TA Centar – Asocijacija transakcionih analitičara Srbije, Novi Sad, Decembar 2000.

Koristeći svoje znanje i razumevanje teorije transakcione analize, klinički transakcioni analitičar će pokazati sledeće sposobnosti:

 

1. OPŠTI ZAHTEVI

A. Razumevanje TA teorije i njene primene u psihoterapiji sa pojedincima i sa parovima, porodicama i grupama.

B. Procena klijenta i donošenje informisane odluke o primanju klijenta na tretman, uključujući savremeno znanje o drugim mogućnostima tretmana, sposobnost da klijentu predstavi različite opcije, i spremnost da mu pomogne u izboru.

C. Poznavanje ITAA/EATA etičkog koda i pokazivanje etičke i profesionalne kompetentnosti u radu, što podrazumeva i poštovanje zakonskih propisa o psihoterapiji u oblasti gde se ona obavlja.

D. Sposobnost da izdvoji TA iz šireg polja psihoterapije.

2. TERAPIJSKI ODNOS

A. Ispoljavanje stava poštovanja prema sebi i drugima.

B. Pokazivanje razumevanja važnosti terapijskog procesa u ostvarivanje promene, njegove prirode, i njegove različitosti od svih drugih odnosa.

C. Pokazivanje empatije i razumevanja klijenta, njegovih simptoma i samoograničavajućeg skripta, kao i sposobnosti da se to razumevanje prenese klijentu na takav način da se klijent oseti shvaćenim.

D. Sposobnost shvatanja fenomenologije druge osobe i stavljanja u zagrade svog referentnog okvira, bez gubljenja kontakta sa sopstvenim, odvojenim doživljajem.

E. Pokazivanje sposobnosti za razumevanje sopstvenih intrapsihičkih procesa i za korišćenje te svesnosti o sebi odgovarajućim otvaranjem odnosno ispoljavanjem sebe.

F. Pokazivanje razumevanja razvojne problematike, transfera i kontratransfera, kao i sposobnosti korišćenja transakcione analize za uspešan pristup ovim pojavama. Ovo uključuje spremnost da se omogući razvoj transfera u odnosu klijenta i terapeuta, kao i primereno i terapijsko tretiranje klijentovih regresivnih stanja. To takođe obuhvata i razumevanje sopsvenog kontratransfera i ograničenja koje on može stvarati, kao i sposobnost da se on konstruktivno koristi.

G. Ponašanje kojim pokazuje poštovanje prema sebi i drugima, uključujući ispoljavanje senzibilnosti za različite referentne okvire, kulture i društvene norme, kao i uzimanje u obzir uticaja tih različitosti na odnos klijenta i terapeuta.

H. Demonstriranje sposobnosti, zaštite i dozvole i razumevanje njihove važnosti.

I. Kongruento komuniciranje u interakcijama.

3. TEORIJA TRANSAKCIONE ANALIZE

A. Artikulisanje razumevanja bazične TA teorije i njene primene u kliničkoj praksi kao što je opisano u glavnim TA tekstovima, uključujući strukturalnu analizu, analizu transakcija, igre, reket i analizu skripta i razvoj deteta.

B. Opisivanje primene aspekata svih glavnih TA pristupa i prikazivanje poznavanja novijih doprinosa razvoju teorije, uključujući sličnosti i razlike između tih pristupa.

C. Demonstriranje razumevanja TA teorija koje se odnose na grupe i grupne procese.

D. Sprovođenje intervencija koje se mogu objasniti u skladu sa TA teorijom i praksom.

4.  UGOVARANJE

A. Pokazivanje shvatanja neophodnosti jasnog administrativnog ugovora kao i sposobnost pregovaranja radi stvaranja ugovora.

B. Sposobnost za pregovaranje sa klijentom radi postizanja obostranog razumevanja o radu koji će biti preduzet, i za formulisanje primerenog terapijskog ugovora. To podrazumeva razumevanje i uvažavanje razlika između ugovora o socijalnoj kontroli i ugovora o autonomiji koja omogućava intrapsihičke i interpesonalne promene koji uključuju oslobađanje od ograničavajućeg skripta i razrešavanje zastoja.

5.  PLANIRANJE: PROCENA I DIREKCIJA TRETMANA

A. Opis jasnog sistema procenjivanja i dijagnostikovanja korišćenjem standardnih TA koncepata.

B. Pokazivanje poznavanja psihijatrijskih dijagnostičkih sistema koji se koriste u zemlji gde se obavlja praksa (npr., DSM, ICD).

C. Osmišljavanje klijentovih iskustava korišćenjem standardnih TA koncepata na način koji odražava stav Ja sam OK – ti si OK.

D. Pokazivanje svesnosti o rizičnim i ugrožavajućim faktorima za sebe, klijenta, i druge i posedovanje sposobnosti da reaguje na njih.

E. Pomaganje klijentu da prepozna i imenuje samoograničavajuće šablone mišljenja, osećanja, i ponašanja i da odluči da li želi da ih menja ili ne.

F. Konceptualizacija, korišćenjem TA teorije, radi stvaranja obuhvatnog plana tretmana zasnovanog na određenim pitanjima koja će biti obrađena.

6. PRIMENA: PSIHOTERAPIJSKI PROCES

A. Pokazivanje sposobnosti za izvođenje tačnih fenomenoloških zapažanja o klijentu, kao i njihovo korišćenje kao osnove za terapijske hipoteze povezane sa TA teorijom i filozofijom.

B. Pokazivanje sposobnosti za korišćenje grupnog procesa kao efikasne intervencije.       

C. Biranje takvih terapijskih intervencija koje su primerene fazi tretmana i terapijskom ugovoru.

D. Demonstriranje sposobnosti da sprovodi uvremenjene intervencije.

E.  Prepoznavanje i procena pokazatelja skripta kako se javljaju tokom seanse i njihovo tretiranje primereno fazi tretmana (na primer, skriptni signali, započinjanje igre, diskaunti, manifestacije drajvera).

F. Pokazivanje sposobnosti za evaluiranje efekata neke interverncije i za korišćenje te informacije za reviziju hipoteza i izbor narednih intervencija.

G.  Podsticanje klijentove nezavisnosti i sposobnosti.

7. LIČNE OSOBINE

A. Pokazivanje predanosti filozofiji transakcione analize kvalitetima kao što su verovanje u kapaciet osobe da preuzme odgovornost za sebe, razumevanje njenog načina života, i reagovanje na sposobnost osobe da raste i da se razvija.

B. Spremnost da se stavi na raspolaganje za blizak ali etičan kontakt, uključujući praksu primerenog otvaranja sebe.

C.  Pokazivanje posvećenosti stalnom ličnom i profesionalnom razvoju, naročito razvoju autonomije, uključujuči kapacitet za svesnost, spontanost i bliskost, tako da terapijske intervencije nisu pod uticajem skriptnih odluka.

D. Prepoznavanje sopstvenih ograničenja i ograničenja psihoterapijske prakse.

E. Korišćenje intuicije i kreativnosti u reagovanju na terapijsku situaciju.

F. Pokazivanje razumevanja snaga i ograničenja ličnih sposobnosti.

G. Sposobnost da primereno traži pomoć i da je efektivno koristi.

(prevod: Nataša Cvejić Starčević)

(Core Competence for Transactional Analysis Psychotherapists)

Prihvaćeno od PTSC (EATA) – Rim, Jul 1999;

od TSC (ITAA) – San Francisko Avgust 1999;

 

Poslednji put izmenjenonedelja, 16 decembar 2012 21:50
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.