BAZIČNE SPOSOBNOSTI TA TERAPEUTA Istaknut

TA Centar – Asocijacija transakcionih analitičara Srbije, Novi Sad, Decembar 2000.

Koristeći svoje znanje i razumevanje teorije transakcione analize, klinički transakcioni analitičar će pokazati sledeće sposobnosti:

 

1. OPŠTI ZAHTEVI

A. Razumevanje TA teorije i njene primene u psihoterapiji sa pojedincima i sa parovima, porodicama i grupama.

B. Procena klijenta i donošenje informisane odluke o primanju klijenta na tretman, uključujući savremeno znanje o drugim mogućnostima tretmana, sposobnost da klijentu predstavi različite opcije, i spremnost da mu pomogne u izboru.

C. Poznavanje ITAA/EATA etičkog koda i pokazivanje etičke i profesionalne kompetentnosti u radu, što podrazumeva i poštovanje zakonskih propisa o psihoterapiji u oblasti gde se ona obavlja.

D. Sposobnost da izdvoji TA iz šireg polja psihoterapije.

2. TERAPIJSKI ODNOS

A. Ispoljavanje stava poštovanja prema sebi i drugima.

B. Pokazivanje razumevanja važnosti terapijskog procesa u ostvarivanje promene, njegove prirode, i njegove različitosti od svih drugih odnosa.

C. Pokazivanje empatije i razumevanja klijenta, njegovih simptoma i samoograničavajućeg skripta, kao i sposobnosti da se to razumevanje prenese klijentu na takav način da se klijent oseti shvaćenim.

D. Sposobnost shvatanja fenomenologije druge osobe i stavljanja u zagrade svog referentnog okvira, bez gubljenja kontakta sa sopstvenim, odvojenim doživljajem.

E. Pokazivanje sposobnosti za razumevanje sopstvenih intrapsihičkih procesa i za korišćenje te svesnosti o sebi odgovarajućim otvaranjem odnosno ispoljavanjem sebe.

F. Pokazivanje razumevanja razvojne problematike, transfera i kontratransfera, kao i sposobnosti korišćenja transakcione analize za uspešan pristup ovim pojavama. Ovo uključuje spremnost da se omogući razvoj transfera u odnosu klijenta i terapeuta, kao i primereno i terapijsko tretiranje klijentovih regresivnih stanja. To takođe obuhvata i razumevanje sopsvenog kontratransfera i ograničenja koje on može stvarati, kao i sposobnost da se on konstruktivno koristi.

G. Ponašanje kojim pokazuje poštovanje prema sebi i drugima, uključujući ispoljavanje senzibilnosti za različite referentne okvire, kulture i društvene norme, kao i uzimanje u obzir uticaja tih različitosti na odnos klijenta i terapeuta.

H. Demonstriranje sposobnosti, zaštite i dozvole i razumevanje njihove važnosti.

I. Kongruento komuniciranje u interakcijama.

3. TEORIJA TRANSAKCIONE ANALIZE

A. Artikulisanje razumevanja bazične TA teorije i njene primene u kliničkoj praksi kao što je opisano u glavnim TA tekstovima, uključujući strukturalnu analizu, analizu transakcija, igre, reket i analizu skripta i razvoj deteta.

B. Opisivanje primene aspekata svih glavnih TA pristupa i prikazivanje poznavanja novijih doprinosa razvoju teorije, uključujući sličnosti i razlike između tih pristupa.

C. Demonstriranje razumevanja TA teorija koje se odnose na grupe i grupne procese.

D. Sprovođenje intervencija koje se mogu objasniti u skladu sa TA teorijom i praksom.

4.  UGOVARANJE

A. Pokazivanje shvatanja neophodnosti jasnog administrativnog ugovora kao i sposobnost pregovaranja radi stvaranja ugovora.

B. Sposobnost za pregovaranje sa klijentom radi postizanja obostranog razumevanja o radu koji će biti preduzet, i za formulisanje primerenog terapijskog ugovora. To podrazumeva razumevanje i uvažavanje razlika između ugovora o socijalnoj kontroli i ugovora o autonomiji koja omogućava intrapsihičke i interpesonalne promene koji uključuju oslobađanje od ograničavajućeg skripta i razrešavanje zastoja.

5.  PLANIRANJE: PROCENA I DIREKCIJA TRETMANA

A. Opis jasnog sistema procenjivanja i dijagnostikovanja korišćenjem standardnih TA koncepata.

B. Pokazivanje poznavanja psihijatrijskih dijagnostičkih sistema koji se koriste u zemlji gde se obavlja praksa (npr., DSM, ICD).

C. Osmišljavanje klijentovih iskustava korišćenjem standardnih TA koncepata na način koji odražava stav Ja sam OK – ti si OK.

D. Pokazivanje svesnosti o rizičnim i ugrožavajućim faktorima za sebe, klijenta, i druge i posedovanje sposobnosti da reaguje na njih.

E. Pomaganje klijentu da prepozna i imenuje samoograničavajuće šablone mišljenja, osećanja, i ponašanja i da odluči da li želi da ih menja ili ne.

F. Konceptualizacija, korišćenjem TA teorije, radi stvaranja obuhvatnog plana tretmana zasnovanog na određenim pitanjima koja će biti obrađena.

6. PRIMENA: PSIHOTERAPIJSKI PROCES

A. Pokazivanje sposobnosti za izvođenje tačnih fenomenoloških zapažanja o klijentu, kao i njihovo korišćenje kao osnove za terapijske hipoteze povezane sa TA teorijom i filozofijom.

B. Pokazivanje sposobnosti za korišćenje grupnog procesa kao efikasne intervencije.       

C. Biranje takvih terapijskih intervencija koje su primerene fazi tretmana i terapijskom ugovoru.

D. Demonstriranje sposobnosti da sprovodi uvremenjene intervencije.

E.  Prepoznavanje i procena pokazatelja skripta kako se javljaju tokom seanse i njihovo tretiranje primereno fazi tretmana (na primer, skriptni signali, započinjanje igre, diskaunti, manifestacije drajvera).

F. Pokazivanje sposobnosti za evaluiranje efekata neke interverncije i za korišćenje te informacije za reviziju hipoteza i izbor narednih intervencija.

G.  Podsticanje klijentove nezavisnosti i sposobnosti.

7. LIČNE OSOBINE

A. Pokazivanje predanosti filozofiji transakcione analize kvalitetima kao što su verovanje u kapaciet osobe da preuzme odgovornost za sebe, razumevanje njenog načina života, i reagovanje na sposobnost osobe da raste i da se razvija.

B. Spremnost da se stavi na raspolaganje za blizak ali etičan kontakt, uključujući praksu primerenog otvaranja sebe.

C.  Pokazivanje posvećenosti stalnom ličnom i profesionalnom razvoju, naročito razvoju autonomije, uključujuči kapacitet za svesnost, spontanost i bliskost, tako da terapijske intervencije nisu pod uticajem skriptnih odluka.

D. Prepoznavanje sopstvenih ograničenja i ograničenja psihoterapijske prakse.

E. Korišćenje intuicije i kreativnosti u reagovanju na terapijsku situaciju.

F. Pokazivanje razumevanja snaga i ograničenja ličnih sposobnosti.

G. Sposobnost da primereno traži pomoć i da je efektivno koristi.

(prevod: Nataša Cvejić Starčević)

(Core Competence for Transactional Analysis Psychotherapists)

Prihvaćeno od PTSC (EATA) – Rim, Jul 1999;

od TSC (ITAA) – San Francisko Avgust 1999;

 

Poslednji put izmenjenonedelja, 16 decembar 2012 21:50
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account