Kursevi

Kursevi (20)

Ovo je sekcija u kojoj će biti reči o kursevima. Biće podeljena na kurseve 101, 202 i ostale.

Potkategorije

Edukacijski standardi

Edukacijski standardi (0)

EDUKACIJSKI STANDARDI

Edukacijski standardi su usklađeni sa zahtevima Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) www.europsyche.org i nacionalne asocijacije Savez društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) www.serbianpsyche.org

 

StrukturaBroj satiEAP/SDPS

Opseg godina trajanja edukacije

4 – 5 godina

Minimum 4god.

Teorijsko obrazovanje

650 sati, 4 pisana seminarska rada, 2 studije slučaj

500-800 sati

Psihoterapijski rad na sebi

250 sati

(40 sati mora biti individualno)

Minimum 250 sati: individ. ili u grupi

Psihoterapijski rad na klijentima

400 sati

300-600 sati kliničke prakse

Supervizija

150 sati

(40 sati mora biti kod mentora)

Minimum 150 sati

 

Dodatne informacije

 

Uslovi za prijem edukanata

Završen fakultet humanističke provenijencije, medicina i biotehnički fakulteti

Broj sertifikovanih terapeuta

12 (internacionalni sertifikat)

12 (nacionalni sertifikat)

17 kandidata za nacionalni sertifikat

Specifičnosti modaliteta

Program studija psihoterapijske propodevtike se definiše zajedno s kandidatom, a završava ispitom

 

Pogledaj članke...

Edukatori za OTA trening

 

Ivana Katić

Prof.dr Ivana Katić, MBA (Master of Business Administration),Transakcioni analitičar savetnik i psihoterapeut  (TA centar i Psihopolis Institut), Profesor na predmetima iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koordinator stručne prakse, iskustvo Senior HR Officer (Societe Generale Yugoslav Bank), konsultant u oblasti Menadžmenta ljudskih resursa sa višegodišnjim iskustvom, trener Psihopolis instituta.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lidija Došen Lidija Došen, transakcioni analitičar savetnik (TA Centar i Psihopolis institut), didaktički transakcioni analitičar, sertifikovani trener trenera (Atos Oriing) sa dugogodišnjim iskustvom Menadžera za ljudske resurse i razvoj performansi zaposlenih. Autor i koautor  mnogobrojnih psihološko-komunikoloških radionica. Sadašnja radna pozicija: Koordinator obuke-trener.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Opširnije...

Rekli su o nama:

Prva OTA generacija je uspešno završila dvogodišnji trening program i stekla setifikat
ORGANIZACIONE TRANSAKCIONE ANALIZE
Rekli su o nama:

“Nakon dvogodišnjeg edukovanja iz OTA-e, kao kruna rada i svega onog što sam naučila od nesebičnog, poučnog ,strpljivog, veoma interesantnog i razumljivog predavanja , želim da se zahvalim svim edukatorima i pohvalim njihov neprocjenljiv doprinos pojedincu i društvu. Razlog svega navedenog nije „ suha kurtoazija „ već proživljene radionice i lično uvjerenje u poboljšan kvalitet života, medjuljudskih odnosa, roditeljstva, sticanje samopouzdanja, opšti napredak ličnosti i „lakši život“.

Brankica Skenderija
Regional Manager
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
Banja Luka


“Želela bih još jednom da Vam zahvalim na znanju i posvećenosti.
Dopalo mi se što ste različite pa je svaki susret sa Vama bio drugačiji.
Vežbe koje ste izabrale su mi baš bile interesantne : ) . Zamerki nemam, jer sam dobila ono što sam očekivala. Jedina sugestija bi bila da je koučingu posvećen čitav modul, koji je meni lično bio veoma interesantan i korisan, pa smatram da bilo dobro da se i drugim intervencijama posveti malo više pažnje.
Želim Vam da još dugo,dugo uspešno radite kao OTA tim, jer smatram da super funkcionišete zajedno i da se međusobno nadopunjujete.”
Još jednom veliko Hvala na znanju i srdačan pozdrav od

Borislava Prstojević

„Bilo mi je veoma lepo sa vama prethodne dve godine. Iako mi je drago što je obuka okončana zbog obaveza koje je nametala, žao mi je što je time okončano i naše druženje.“
Zorica Đoković
Direktor
Srednje Tehničke škole Drvo Art
Beograd

“Kao neko bez predznanja iz psihologije i/ili TA, na jednom mjestu sam dobio mnogo znanja o komunikaciji i odnosima u organizacijama. Moja najveća dobit je na ličnom planu, jer sam primjenjujući stečena znanja značajno unaprijedio svoje vještine komunikacije, upravljanja vremenom i uopšte rada koji uključuje saradnju i upućenost na druge. Hvala Vam na tome! Sve vas srdačno pozdravljam, nadam se da se uskoro vidimo.
Ako vas put nanese u BL (možda baš sa OTA treningom), bilo bi mi izuzetno drago da se javite!”

mr Bojan Dragišić
Revizor učinka
Glavna služba za reviziju javnog sektora R. Srpske


„Želim da Vam zahvalim na nesebičnom deljenju znanja sa nama, kao i na izuzetno profesionalnom odnosu na ispitu.“

Ruzica Ankic
Partner Director
BEACONHOUSE
Office Belgrade

“Drage Ivana, Lidija i Dragana,
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da ''zavirim'' u svet TA i otkrijem koliko toga zanimljivog i korisnog tamo ima. Završetak našeg treninga je zapravo tek početak... knjigama i beleškama sa predavanja se redovno vraćam, uvek mi za nešto zatrebaju :) Hvala vam puno na svom vašem trudu, strpljenju i razumevanju.
Puno vas pozdravljam,”

Danijela Korac Mandic
koordinatorka programa
Novosadski humanitarni centar

Opširnije...

Evaluacija kandidata pre početka rada sa drugim ljudima

 PRE POČETKA RADA SA DRUGIM LJUDIMA:

 

Za sticanje naziva u transakcionoj analizi nije dovoljno redovno dolaženje na seminare, i skupljanje sati u određenim oblastima.

 

Potrebno je znati da različiti ljudi započinju edukaciju iz transakcione analize. Kako verujemo u moć ljudske promene i promene ličnosti, prvi nivoi TA edukacije su otvoreni za široki dijapazon ličnosti i motivacija. Ali kako edukacija postaje profesionalnija, namenjena radu sa ljudima/klijentima, tako uslovi za trening postaju sve stroži. To je princip koji se saopštava svima koji započinju TA edukaciju.

 

Za rad sa klijentima je potrebno je posedovanje minimalnih ličnih i profesionalnih kompetencija za rad sa klijentima. Razlog za to je zaštita klijenata od nestručne i neetične primene transakcione analize. Zbog toga je početni ugovor o treningu između TA edukanta i  TA supervizora/ edukatora da edukacija nije automatska, već da je potrebno zadovoljiti određene kriterijume. To znači da će neki edukanti biti procenjeni kao nedovoljno spremni i da im dalje edukacija neće biti dozvoljena dok ne postignu potrebni stepen kompetencije.

 

Procenu kompetencija vrše vaši edukatori i supervizori. Ukoliko oni smatraju da edukant nije postigao potrebni nivo minimalnih kompetencija u nekom važnom aspektu, njegova dalja edukacija će biti zaustavljena.

 

Procenu TA edukanta NE VRŠE didaktički transakcioni analitičari. Oni ne smeju da obaveštavaju edukatore i supervizore o kandidatima (non-reporting system). To omogućuje edukantima da se potpuno otvore i rade na svojim nerazrešenim stvarima bez straha da će to ugroziti njihovu TA karijeru.

 

Pored toga što je samospoznavanje potrebno za postavljanje ciljeva za dalji rad na sebi, ono je nužan preduslov za svaki profesionalni rad sa ljudima. 

 

Samospoznavanje je samo jedan od minimalnih preduslova za početak koučinga, savetodavnog ili psihoterapijskog rada sa drugima, jer je pretpostavka da oni ljudi koji imaju svest o svojim lošim stranama, imaju mogućnost da spreče da njihova lična ograničenja i “nezavršeni poslovi” utiču na profesionalni rad sa klijentima. 

 

Zato je važno naglasiti da nijedan edukant transakcione analize koji je uradio i prezentirao svoj TA autoportret, time ne stiče automatsko pravo da može da počne da radi sa drugima i primenjuje transakcionu analizu. 

 

Edukant dobija dozvolu da radi sa klijentima od svog TA supervizora/edukatora. Bez ove dozvole ne treba da započinje rad s drugim ljudima. Dozvola se daje eksplicitno nakon što edukant izrazi želju da radi sa klijentima.

 

Pravilo koje važi za edukante koji su započeli rad s klijentima je da na svaka tri susreta sa klijentom mora da ima (barem) jednu superviziju.

 

Koji su kriterijumi za davanje dozvole za rad sa drugima?

 

 

Supervizori i edukatori procenjuju dva aspekta: opšti i specijalni. Opšti aspekt se odnosi na to koliko je edukant kao ličnost emocionalno stabilan i sposoban za empatiju, da li može da ima distancu i kritički odnos prema svojim postupcima. Specijalni aspekt se odnosi na procenu da li je edukantov stepen poznavanja transakcione analize, njene etike i profesionalnog ponašanja, kao i poznavanje procesa vođenja klijenta od ugovora do završavanja tretmana na nivou koji garantuje primenu TA koja neće biti štetna za klijenta.

 

Ne treba se plašiti ove procene i evaluacije tokom prethodnog treninga. Od edukanata se očekuje da se slobodno eksponiraju i da traže fidbek od supervizora kako bi znali šta treba da isprave. Što je edukant aktivniji u radu njegove grupe, javljajući se za "lične radove" i vežbe, radeći sa kolegama sa grupe pod direktnom supervizijom, to će edukator/supervizor moći bolje da mu ukaže na njegove jake i slabe strene. Ova procena edukantove lične i profesionalne kompetencije putem direktne opservacije u "ovde i sada" je odlična podloga za njegov lični i profesionalni razvoj. 

 

Sasvim je razumljivo da je za rad sa drugim ljudima, odnosno klijentima potrebno da edukant ima dovoljan stepen znanja iz svih oblasti koje su nužne za etičan i profesionalan savetodavni/psihoterapijski rad sa ljudima: psihopatologije, dijagnostikovanja mentalnih poremećaja po važećim sistemima i priručnicima za klasifikaciju, trijaže i selekcije klijenata, uvida u sopstvene kompetencije i ograničenja (lične i profesionalne), poznavanje tehnika, procesa, planiranja i stadijuma tretmana, terapijskog odnosa, poštovanje etičkih i profesionalnih normi, mogućnost prepoznavanja potrebe i upućivanja klijenata drugim stručnjacima, kritičnost prema sopstvenom radu, korektibilnost i slično, a prvenstveno u svrhu zaštite klijenata.

 

Tokom edukacije, treninga i supervizija TA edukatori/supervizori su dužni da konfrontiraju edukante svaki put kada uoče da ovi ispoljavaju disfunkionalna uverenja, kao i da skrenu pažnju na greške u razmišljanju i na njihove posledice na rad s klijentima, kao i da preduzmu neophodne mere za zaštitu klijenata (što može podrazumevati prekid rada sa klijentima, zahtev za radom na sebi, upoznavanje sa određenim delom teorije itd.)

 

Pravo i dužnost svakog TA edukanta je da tokom edukacije traži i dobje mišljenje/procenu edukatora/supervizora o nivou svojih ličnih i profesionalnih kompetencija. To se može tražiti individualno ili na svojoj edukativnoj grupi.

 

U slučaju spora, edukant se može pismeno obratiti Stručnom odboru TA centra, koji je sačinjen od svih edukatora i supervizora TA centra, a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Opširnije...

ORIJENTACIONA ISPITNA PITANJA ZA USMENI ISPIT

l. Šta je to TA i na kojim pretpostavkama je zasnovana? Koja su četiri osnovna područja primene TA?

2. Šta je to REFERENTNI OKVIR (RO), kako nastaje, a kako se održava? Šta su input i autput RO-a? Kakav je odnos BIHEJVIORALNE INKONGURENTNOSTI i RO-a?

3. Šta su EGZISTENCIJALNE POZICIJE? Kako vam ovaj koncept može biti koristan u vašem području rada?

Opširnije...

PROGRAM OSNOVNOG TRENINGA TA 101

1. Koncept realnosti. Stimulus i značenje stimulusa. Teritorija i Mapa. Referentni okvir. Tri polja referentnog okvira: ja, drugi i svet. Otpisivanje pojedinih polja. Nastanak referentnog okvira. Samoodržavanje referentnog okvira. Uticaj na percepciju: redefinisanje realnosti. Ponašanje kao funkcija i manifestacija referentnog okvira. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Četiri osnovne OK pozicije. Uslovne pozicije. Egzistencijalne i bihejvioralne pozicije. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Opširnije...

USLOVI ZA ZAVRŠETAK OSNOVNOG TRENINGA

Pet su uslova za uspešno završavanje osnovnog treninga:

   • 1. Redovno prisustvovanje seminarima TA 101 (što manje izostanka)!
   • 2. Aktivno učešće u radu seminara (bez pasivnosti)!
   • 3. Usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda (profesionalna tajna i diskrecija su obavezan uslov)!
   • 4. Obavezno je učlanjenje u TA Centar - Asocijaciju transakcionih analitičara Srbije (godišnja članarina je 5 evra u dinarima). Redovnim plaćanjem članarine održavate aktivno članstvo. Jednom plaćena članarina omogućuje vam pet godina pasivnog članstva (osim ako posaljete zahtev za ispisivanje). Posle tog roka osoba koja nije plaćala članarinu prestaje da bude član udruženja. Članstvo je obavezno jer Etički komitet udruženja ima nadležnost samo nad aktivnim i pasivnim članovima udruženja.
   • 5. ¨ Uspešno polaganje testa osnovne TA teorije!
Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

 1. Najnovije vesti
 2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account