Administrator

Administrator

U čemu je razlika između treninga TA 101 različitog trajanja i različitih cena?

Uvodni trening u transakcionu analizu se naziva TA 101 i propisano je njegovo minimalno trajanje. Ovaj trening se trenutno nudi u dva formata: starter i basic.

U starter formatu ovaj kurs može biti organizovan kao dvodnevni kurs koji ukupno traje 16 sati. Smisao starter kursa je da tokom ovog malog broja sati omogući zainteresovanima da se upoznaju sa osnovnim idejama i konceptima transakcione analize od strane akreditovanog učitelja. Nakon toga polaznici odlučuju da li žele da pristupe naprednom treningu iz transakcione analize, za koji je uobičajeno da traje više godina.

U bejzik formatu se, u stvari, radi o prvoj godini treninga u koju je ugrađen TA 101 kurs. Uobičajeno je da traje deset jednodnevnih radionica, dakle oko 80 sati. Tokom ovog perioda polaznici dobijaju šire i dublje znanje iz najvažnijih delova TA teorije i upoznaju se sa nekim osnovnim TA postupcima i tehnikama. Na taj način polaznici dobijaju solidno znanje iz osnovne TA teorije koju mogu primeniti u svom privatnom životu, profesionalnom radu i ličnom rastu i razvoju. Naša iskustva su da ovakav trening ostavlja značajan trag na to kako polaznici doživljavaju sebe, druge i svet. Na završetku postoji usmeni ispit i polaznici dobijaju pored međunarodne potvrde »TA 101 verification form« i nacionalnu diplomu sa istaknutim brojem sati treninga »Osnovni sertifikat iz transakcione analize«. Ukoliko se polaznik odluči da nastavi napredni trening, onda mu se svi sati sa prve godine priznaju kao napredni trening.

Savet:

-         Ako je polazniku važna potvrda da je završio TA101 onda je za njega povoljnija opcija da završi starter program (koji inače može da se položi pismeno, bez prisustva treningu). Ako je polaznik ozbiljnije zainteresovan za transakcionu analizu, tada preporučujemo bejzik format, odnosno prvu godinu TA treninga. Svi koji završe 101 u starter formatu ili polože pismeni TA 101 ispit, a žele da nastave trening u sistemu TA Centra - Asocijacije transakcionih analitičara Srbije, moraju da započnu prvu godinu treninga koja im se priznaje kao prva godina naprednog treninga.

Brojevi Tranzekšnl analisis džrnala, koji su u stručnoj biblioteci TA Centra

Volume of Selected Articles from the Transactional Analysis Journal, 1971. - 1980.

 

1971. Volume 1.

Number 4 - October

 

1972. Volume 2.

Number 1 - January

Number 2 - April

 

1973. Volume 3

Number 1 - January

Number 3 - October

 

1984. Volume 14.

Number 2 - April

Number 4 - October

 

1985. Volume 15.

Number 1 - Janary

Number  2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1986. Volume 16.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1987. Volume 17

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

 

 

1988. Volume 18.

Number 1 - Janary

Number  3 - July

Number 4 - October

 

1989. Volume 19.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1990. Volume 20.

Number 1 - Janary

Number 4 - October

 

1991. Volume 21.

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1992. Volume 22.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1993. Volume 23.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1994. Volume 24.

Number 1 - Janary

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1995. Volume 25.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

 

1996. Volume 26.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1997. Volume 27.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

 

1998. Volume 28.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

1999. Volume 29.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2000. Volume 30.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2001. Volume 31.

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2002. Volume 32.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2003. Volume 33.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2004. Volume 34.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2005. Volume 35.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2006. Volume 36.

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2007. Volume 37.

Number 2 - April

Number 4 - October

 

2008. Volume 38.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2009. Volume 39.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2010. Volume 40.

Number 1 - Janary

 

 

2012. Volume 42.

Number 1 - Janary

Number 2 - April

 

2013. Volume 43.

Number 1 - January

Number 2 - April

Number 3 - July

Number 4 - October

 

2014. Volume 44

Number 1 - January

 

 

 

Pretplatite se na RSS feed

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account